Fabrika nameštaja

Fabrika nameštaja i enterijera Linea Milanović

Prilikom proizvodnje nameštaja u kompaniji Linea Milanović posvećuje se velika pažnja svakom detalju, počev od samog dizajna pa do izrade konačnog proizvoda obzirom da se samo na taj način može dobiti za rezultat nameštaj vrhunskog kvaliteta koji garantuje dugotrajnost i udobnost.

Izrada svakog komada nameštaja počinje na prvom mestu sa procesom dizajna istog koji podrazumeva izradu crteža kojim se definišu sve estetske - proporcionalne i gabaritne karakteristike, kao i definicija materijala i završne obrade u kojoj će se raditi budući komad.

Sam proces proizvodnje počinje odabirom građe prve klase kvaliteta iz kontrolisanih šumskih zasada, procesom adekvatnog skladištenja masiva i sušenja sa poštovanjem pažljivo prilagođenih režima sušenja.

U našoj proizvodnji drvo bukve, kao najzastupljenija drvna vrsta u Srbiji, predstavlja osnov za konstruktivne delove nameštaja pre svega zbog svojih visokih kvalitativnih svojstava i mogućnosti oblikovanja elemenata. Po želji klijenata nameštaj ili njegovi delovi mogu biti izrađeni od punog drveta hrasta, jasena oraha kao i nekih drugih vrsta. Pored punog drveta, prilikom proizvodnje nameštaja koristimo medijapan ploče, kao i ostale kompozitne materijale poslednje generacije.

Specifičnost oblika tradicionalnog stila izrade nameštaja zahteva pažljivu obradu krivolinijskih detalja pri oblikovanju, pripremi i pri samoj završnoj obradi. Detalji nameštaja modernog enterijera traže visoku preciznost krojenja i pripreme za završnu obradu u cilju postizanja urednih i besprekornih spojeva i površina prilikom montaže nameštaja.

Savremeni tehnološki procesi, uz poštovanje tradicionalnih pristupa obrade drveta, kao i veliko znanje i dugogodišnje iskustvo zaposlenih obezbeđuju izuzetnost konačnog proizvoda, bilo da se radi o klasičnim komadima nameštaja ili modernom dizajnu ravnih linija. Navedene karakteristike obezbeđuje efikasnu i preciznu montažu nameštaja, kako u proizvodnom pogonu, tako i na licu mesta, a pažljivo i blagovremeno uzimanje mera još jedan je od faktora koji bitno utiču na efikasnost i tačnost montaže na terenu.

Završnoj obradi prethodi proces pripreme u kome je od izuzetne važnosti postizanje glatkih površina mašinskom i ručnom obradom koje će obezbediti kvalitetno prijanjanje pokrivne farbe, samim tim i kvalitetno obrađen gotov proizvod. Završna obrada masivnih elemenata se vrši u kontrolisanoj sredini i izvodi najkvalitetnijim uvoznim lakovima na bazi poliuretana ili vode, ili punom prekrivnom farbom od mat pa sve do visokog sjaja.

Tapaciranje se vrsi u nekom od uvoznih meblova visokog kvaliteta i velikog izbora dezena u različitim cenovnim grupama koje ima za cilj da klijentima da mogućnost odabira i prilagođavanja svojim potrebama i mogućnostima, bez gubitka na kvalitetu.

Fabrika nameštaja
Fabrika nameštaja
Fabrika nameštaja
Fabrika nameštaja

Linea Milanovic

+381 11 2442070

+381 11 2441142

sales@lineamilanovic.com