KUHINJE – Forma i Funkcija

Blog

Kuhinja forma i funkcija blog Linea Milanovic

Planirenje kuhinje je, ako ste u mogućnosti, najbolje početi još u izgradnji. Glavni konstruktivni elementi i pozicije instalacija već su unapred određene arhitektonskim projektom, i moguće izmeniti u ranoj fazi radi poboljšanja, a ako imate spreman projekat enterijera kuhinje, možete odrediti mesta utičnica i prekidača, rasvetu, instalacije za potencijalno kuhinjsko ostrvo, kao i dodatne detalje. To će se kasnije ispostaviti kao veoma bitno prilikom eksploatacije kuhinje, i uštedećete na dodatnim radovima i naknadnim prilagođavanjima.

Projektovanje kuhinja je ozbiljna tema, o kojoj se može dosta pronaći u stručnoj literaturi. Kod planiranja rasporeda i funkcionalnosti kuhinje u stambenim objektima, često se nailazi na termin ‘radni trougao’, koji se odnosi na raspored tri osnovne kuhinjske funkcije – kuvanje, priprema/odlaganje hrane i pranje posuđa. Poenta ovog tradicionalnog pristupa je da ova tri elementa treba razdvojiti tako da formiraju trougao, što obezbeđuje njihovu dovoljnu udaljenost i dovoljno prostora za rad, a uz to osigurava logičan tok rada, bez gubljenja vremena u šetnji sa kraja na kraj kuhinje.

Međutim, princip trougla nije uvek moguće, a ni poželjno, ispratiti. Kuhinja se prilagođava datom prostoru, a isto tako i korisnicima te kuhinje. Svakako, postoje osnovne preporuke, koje bi trebalo uvažiti i odnose se na minimalne i optimalne dimenzije i rastojanja, a na koje će vas uputiti vaš projektant u procesu planiranja kuhinje.

Sam oblik prostorije donekle će usloviti i raspored kuhinje. Da li se radi o odvojenoj prostoriji ili o sve češćem otvorenom planu dnevne zone, takođe utiče na koncept i izgled kuhinje. Ipak, nekoliko je najčešćih oblika kuhinja sa kojima se srećemo.

Linearna kuhinja – kuhinja u jednom nizu – kuhinja pozicionirana na jednom zidu, u kojoj su svi elementi u jednoj liniji. Varijanta ove kuhinje je linearna kuhinja sa kuhinjskim ostrvom.

Paralelna kuhinja – kuhinja u dva niza – čine je kuhinjski elementi postavljeni na dva paralelna zida, odnosno u dve paralelne ravni, pri čemu je minimalno rastojanje izneđu ta dva niza 1,2m

U-kuhinja – Kuhinja oblika latiničnog slova U, u kojoj elementi mogu biti postavljeni uz zidove prostorije, ili deo njih može biti slobodnostojeći, sa varijantom pulta za sedenje.

L-kuhinja – Kuhinja oblika latiničnog slova L, često se kombinuje sa kuhinjskim ostrvom

Kada odaberete željeni, i mogući, oblik kuhinje, definišete mesta glavnih elemenata, visine i rastojanja, vreme je da odaberete stil vaše nove kuhinje.

Ako još uvek razmišljate o izgledu koji će se savršeno uklopiti u vašu viziju, ostaviti bez daha posetioce, a vama postati omiljeno mesto u domu – za inspiraciju pogledajte kuhinje na našem Pinterest profilu

O tome kako i koji materijal je najbolje da izaberete za kuhinju, pisali smo u prethodnom blogu

Pretraga: