Odricanje od odgovornosti

LINEA MILANOVIĆ DOO BEOGRAD je društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano u Srbiji, Matični broj: 20491337, PIB: 105917693. Sa sedištem u Beogradu, u ulici 13. oktobra 2d.

Poverljivost:

POVERLJIVO: Ova e-pošta i svi fajlovi koji se sa njom prenose su poverljivi i namenjeni isključivo za upotrebu pojedinca ili entiteta kome su upućeni. Ako ste greškom primili ovu e-poštu, obavestite pošiljaoca. Ova poruka sadrži poverljive informacije i namenjena je samo navedenom pojedincu. Ako niste imenovani primalac, ne bi trebalo da širite, distribuirate ili kopirate ovu e-poštu. Molimo vas da odmah obavestite pošiljaoca e-poštom ako ste greškom primili ovu e-poštu i izbrišite ovu e-poštu sa svog sistema. Ako niste željeni primalac, obavešteni ste da je otkrivanje, kopiranje, distribucija ili preduzimanje bilo kakvih radnji u zavisnosti od sadržaja ovih informacija strogo zabranjeno.

Odgovornost za nenamerni prenos kompjuterskih virusa:

Linea Milanović doo vašu bezbednost postavlja kao najviši prioritet. Stoga ulažemo sve napore da obezbedimo da ova poruka ne sadrži viruse. Međutim, ne možemo da obezbedimo 100% bezbednost i uprkos našim najboljim naporima, podaci uključeni u ovu e-poruku mogu da se zaraze ili oštete tokom prenosa. Stoga, molimo vas da pažljivo pregledate ovu poruku da biste videli bilo kakve pretnje jer ne prihvatamo odgovornost za štetu nanetu pregledom sadržaja ove e-pošte.

Ukoliko ste primili ponudu ili zahtev za ponudom:

  • Ovu ponudu je pripremila kompanija Linea Milanovic doo Beograd i ne podrazumeva sklapanje pravno obavezujućeg ugovora. Ova ponuda je pripremljena isključivo za potrebe Klijenta i njegovu internu upotrebu i ne podrazumeva bilo kakvo pravo na objavljivanje ili obelodanjivanje trećim licima. Ni ova ponuda ni njen sadržaj se ne smeju koristiti u bilo koje druge svrhe bez prethodne pisane saglasnosti Linea Milanovic doo Beograd.
  • Ovaj zahtev za ponudu se šalje kako bi se uporedile dostupne ponude. To ne podrazumeva sklapanje pravno obavezujućeg ugovora sa Linea Milanović doo Beograd.

Odricanje od mišljenja:

Svi stavovi ili mišljenja predstavljeni u ovoj e-poruci su isključivo autorovi i ne predstavljaju nužno stavove kompanije. Zaposleni u kompaniji su izričito obavezni da ne daju klevetničke izjave i da ne krše ili ovlašćuju bilo kakvo kršenje autorskih ili drugih zakonskih prava putem e-mail komunikacija. Svaka takva komunikacija je u suprotnosti sa politikom kompanije i izvan delokruga zaposlenja dotične osobe. Kompanija neće prihvatiti nikakvu odgovornost u vezi sa takvom komunikacijom, a odgovorni zaposleni će biti lično odgovoran za bilo kakvu štetu ili drugu odgovornost koja nastane

Zaštitom životne sredine:

Molimo vas da razmotrite svoju odgovornost prema životnoj sredini. Pre nego što odštampate ovu poruku e-pošte, zapitajte se da li vam je zaista potrebna štampana kopija. Budite odgovorni prema životnoj sredini

Pretraga: